Informace o publikaci

Macro-historical Aspects of the Christianization of the Roman Empire : From a Subversive Sect to the Foundation of the Christian Empire

Název česky Makrohistorické aspekty christianizace Římské říše : Cesta od podvratné náboženské skupiny ke křesťanské říši
Autoři

CHALUPA Aleš

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Během 1. století n. l. vzniklo ve východní části římské říše jako nové náboženství i křesťanství. První dvě století své existence zůstávalo na okraji kulturního a náboženského světa římské říše. V důsledku dmítnutí mnoha ústředních předpokladů o světě a roli boha a lidí v něm bylo považováno za podezřelý a podvratný náboženský kult, který byl římskými autoritami sporadicky pronásledován. To vše se pomalu změnilo během 3. století n. l., kdy Římskou říši zasáhla hluboká vnitřní krize. V tomto příspěvku chci představit hypotézu, že ke konečnému vzestupu křesťanství a postupnému mizení tradičních forem pohanství napomohly ve standardní historiografii často přehlížené makrohistorické faktory , konkrétně pak klimatické změny a epidemie, které radikálně proměnily podobu římského světa v průběhu 2. a 3. století a vytvořily nové výzvy, na které bylo křesťanství v konečném důsledku mnohem lépe připraveno než tradiční řeckořímské pohanství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info