Informace o publikaci

Hodnocení současné právní úpravy mediace z pohledu zapsaných mediátorů, soudců a advokátů a jejich srovnání

Logo poskytovatele
Autoři

HOLÁ Lenka FIEDOR David LAKOMÝ Martin

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis V rámci kvantitativního šetření byly dále srovnány názory a postoje k mediaci v rámci tří zainteresovaných skupin – zapsaných mediátorů, soudců a advokátů, které byly dotazovány pomocí dotazníkového šetření v roce 2019. U těchto skupin můžeme sledovat převažující spokojenost s právní úpravou mediace v ČR. Zároveň však respondenti uvedli řadu dílčích nedostatků, z nichž nejčastěji zaznívala potřeba vyjasnit podmínky prvního setkání se zapsaným mediátorem a zvýšit odměnu za toto setkání. V rámci tématu prvního setkání se zapsaným mediátorem není úplně jednotně chápán jeho účel, rozsah ani otázka provázanosti se soudním řízením. Při posuzování typů sporů vhodných pro mediaci panuje mezi třemi skupinami respondentů velká míra shody. Respondenti vybírali především spory z oblasti rodinného práva, vlastnických vztahů, závazkového práva a pracovních věcí. Zapsaní mediátoři, soudci i advokáti vnímají mediaci (při srovnání se soudním sporem) jako jednoznačně levnější a rychlejší, zatímco výsledky mediace hodnotí jako výrazně lepší zapsaní mediátoři a spíše horší soudci i advokáti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info