Informace o publikaci

Kvalita výkonu mediace z pohledu zapsaných mediátorů

Logo poskytovatele
Autoři

HOLÁ Lenka LAKOMÝ Martin FIEDOR David

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Tato kapitola je stejně jako kapitola předchozí založená na vlastním dotazníkovém šetření zapsaných mediátorů, soudců a advokátů z roku 2019. V rámci kvantitativního šetření byly dále srovnány názory a postoje k mediaci v rámci tří zainteresovaných skupin – zapsaných mediátorů, soudců a advokátů, které byly dotazovány pomocí dotazníkového šetření v roce 2019. U těchto skupin můžeme sledovat převažující spokojenost s prStěžejní oblastí pro hodnocení mediace a její další rozvoj je kvalita výkonu mediace. Zapsaní mediátoři, soudci i advokáti považují za klíčová kritéria hodnocení kvality činnosti zapsaného mediátora schopnost řešit obtížné případy, kompetence mediátora a přívětivost jednání. Oproti tomu rychlost práce a úspěšnost v dosahování dohod je relativně méně důležitá pro zapsané mediátory. Velkou důležitost počtu mediovaných případů jako kritériu hodnocení kvality mediátora nepřikládá žádná z dotazovaných skupin. Z hlediska otázky profesního vymezení mediace považuje mediátora za svébytnou profesi naprostá většina zapsaných mediátorů. Jen třetina z nich ale podporuje možnost vykonávat mediaci jako živnost a velmi malé množství považuje za potřebné zavádění specializací dle oblastí výkonu mediace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info