Informace o publikaci

Mediační praxe pohledem advokátů

Logo poskytovatele
Autoři

KUBÁTOVÁ Helena

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis V letech 2019–2020 byly provedeny polostrukturované rozhovory s advokáty. Analýzou a interpretací dat byl vytvořen teoretický model a základní analytický příběh mediační praxe pohledem advokátů. Centrální kategorii modelu byla nazvána „dohoda je lepší než soud“. Všichni dotazovaní advokáti soudili, že v mnoha případech je dohoda v rámci mimosoudního řešení sporu lepší než soudní řízení. Advokáti, kteří jsou osobně přesvědčeni, že mediace má nejenom význam, ale i smysl, sami svým klientům mediaci doporučují i s ohledem na to, že nejdůležitější je, aby byl klient spokojený, a po rozsudku obvykle spokojený nebývá. Advokáti navrhují velmi často klientům mediaci v opatrovnických sporech, které považují za specifické. Na druhou stranu jsou advokáti, kteří klientovi mediaci nedoporučují, protože mají dojem, že mediace v současné podobě není pro klienta přínosem a možnost navrhnout či nařídit mediaci ponechávají na uvážení soudce. Advokáti reflektovali právní kontext mediace a v rámci něj mluvili především o rostoucí judikatuře, která snižuje schopnost predikce výsledku soudního jednání. To vede k tomu, že advokáti navrhují klientům, aby se pokusili s protistranou dohodnout a neřešili svůj problém soudní cestou. Rostoucí judikatura tak trochu paradoxně otevírá dveře mimosoudním řešením sporů včetně mediace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info