Informace o publikaci

Srovnání pojetí eucharistie v díle Jana Viklefa De Eucharistia a Jana Husa De corpore Christi

Autoři

HODES Aleš

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sacra
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.sacra.cz/Arch2019.htm
Klíčová slova John Hus; John Wyclif; eucharist; transubstantiation; remanence; the body and blood of Christ; bread; wine; scholastic metaphysics
Přiložené soubory
Popis Hlavním cílem této studie je analyzovat pojetí eucharistické transformace v pozdním středověku, konkrétně v dílech slavných učenců a reformátorů Jana Viklefa a Jana Husa. Jejich postoje k této otázce jsou konfrontovány s širším kontextem debaty o eucharistii, která zahrnuje argumenty z teologického, exegetického, scholastického úhlu pohledu. Charakteristické názory obou autorů jsou konfrontovány s převládajícím učením dané éry, konkrétně s transsubstanciací a remanencí. Srovnání odhalí rozdíly mezi eucharistickými koncepcemi, které podporovali oba myslitelé. Na základě těchto skutečností analýza sleduje cíle, motivace a inspirace Jana Viklefa a Jana Husa, potažmo co je vedlo k různým závěrům.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info