Informace o publikaci

Financial Transaction Tax

Název česky Daň z finančních transakcí
Autoři

ČEJKOVÁ Tereza

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Financial law review
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova financial transaction tax, sectoral taxation, EU own resources
Přiložené soubory
Popis Tento příspěvek se zabývá daní z finančních transakcí v Evropské unii. I když v současné době jde o posílenou spolupráci mezi několika členskými státy regulovanou pouze na vnitrostátní úrovni, považuje se to za potenciálně dobrý zdroj vlastních zdrojů EU. Jednání o jeho provádění v EU nedávno znovu začala, protože je třeba hledat finanční prostředky na hospodářské oživení po pandemii koronavirů. Autor pracuje s hypotézou, že pokud je zdanění finančních transakcí a finančního sektoru jako takového výhodné, je nutná harmonizace v rámci volného trhu Evropské unie. Z vědeckých metod použije k potvrzení nebo vyvrácení zejména analýzu návrhů nového systému zdanění finančních transakcí. Aby bylo možné tuto problematiku uvést do vhodného kontextu, bude rovněž použita metoda výkladu, zejména v první kapitole zabývající se problematikou odvětvového zdanění. S ohledem na problematičnost zkoumaného typu daně bude provedeno srovnání v několika částech - při zkoumání současného stavu a možného vývoje do budoucna. Odborná literatura se tímto tématem ještě nezabývá, bude proto spíše použita na podporu dalších zdrojů, jako jsou legislativní dokumenty národních a komunitních institucí a tiskové zprávy. Kromě zpracování výše uvedené hypotézy navrhovanými metodami je cílem této práce také poskytnout přehled o aktuálním stavu věcí na úrovni Evropské unie i v rámci České republiky. Odvětvové zdanění je ze své podstaty politickou otázkou, takže existuje prostor pro polemiku o jeho vhodnosti, účinnosti a dopadu na společnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info