Informace o publikaci

The Conversion and Reconversion of Sacral Architecture in the Confessional Cultures of the Early Modern Era

Název česky Konverze a rekonverze sakrální architektury v konfesijních kulturách raného novověku
Autoři

JAKUBEC Ondřej

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czech and Slovak Journal of Humanities
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Early Modern Culture; Confessional Disputes; Conversions; Architecture; Sacred Space
Popis Předmětem tohoto textu je přiblížit fenomén osobitých konverzí sakrálních staveb v českých zemích v 16. a 17. století, jako proměn jejich funkcí v kontextu konfesního soupeření. Není třeba připomínat, jak postreformační období vytvářelo prostředí pro dramatické a konfliktní situace, zejména v konfesijně smíšených oblastech. Závěry studie shrnují principy užívání a adaptování sakrálních staveb v 16. a 17. století, kdy se tento fenomén objevuje jako relativně nový a stále více problematický projev komplikovaného soužití či spíše soupeření konfesí. Je to jeden z podstatných rysů fundamentálního konfesionalizačního úsilí po proměně lidských životů a duší. Konverze v případě sakrálních staveb nemusí znamenat jen jejich materiální či vizuální „reformaci“ či „obrácení“, ale především změnu liturgické náplně a z toho vyplývající proměnu rámce, v němž lidé realizovali svůj náboženský život.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info