Informace o publikaci

Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (č. 73/2012 Sb.)

Autoři

MRLINA Matěj

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Heslo se zabývá právními předpisy upravujícími regulaci látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů. Obsahuje popis příjímání současné právní úpravy, její podobu a detailní popis obsahu relevantního právního předpisu. Současně uvádí též související evropský rámec úpravy výše zmíněných skupin látek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info