Informace o publikaci

Právo mezinárodního obchodu. Včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda VALDHANS Jiří KYSELOVSKÁ Tereza

Rok publikování 2021
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Tato publikace je čtvrtým, přepracovaným a rozšířeným vydáním knihy Právo mezinárodního obchodu. Sestává se ze čtyř základních částí: 1) úvod a problematika spadající do oblasti mezinárodního ekonomického práva (prof. Rozehnalová), 2) problematika dříve spadající do tzv. práva zahraničního obchodu, dnes tvořící součást evropského práva (Doc. Valdhans), 3) otázky týkajících se obsahu a regulace mezinárodních obchodních transakcí (prof. Rozehnalová, kapitola o právu duševního vlastníctví dr. Kyselovská)a 4) otázky z problematiky mezinárodního rozhodčího řízení jako způsobu řešení sporu, který je vlastní oblasti mezinárodního obchodu (prof. Rozehnalová). Stejně jako předchozí vydání i toto je určeno primárně jako učebnice, ale sloužit může také i jak pro praktického právníka zabývajícího se ošetřením obchodní transakce, tak pro právníka, který je ve fázi sporu a jeho řešení. Tomu je také přizpůsoben výklad obsahující odkazy na řadu materiálů, které nejsou běžně k dispozici či běžné veřejnosti známy. Součástí informačních částí jsou i odkazy na webové stránky či další rozšiřující literaturu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info