Informace o publikaci

Mysl a tělo humanistického buddhismu v praxi : případová studie chrámu a komunity Fo Guang Shan ve Vídni

Autoři

ŠPIRK Martin

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Religio : revue pro religionistiku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://hdl.handle.net/11222.digilib/143555
Doi http://dx.doi.org/10.5817/Rel2020-2-1
Klíčová slova Chinese Buddhism; globalization efforts; humanistic Buddhism; Fo Guang Shan; discursive analysis; religious material culture
Popis Fo Guang Shan (FGS) je mezinárodní čínsko-tchajwanský buddhistický řád, který ve snaze rozšiřovat svoji působnost a propagovat čínskou/buddhistickou kulturu pracuje s konceptem humanistického buddhismu. V tomto článku si kladu dvojí cíl. Nejprve se pokouším přispět k diskusi o pokusech FGS globalizovat svoji filozofii, analyzuji konkrétní misijní strategie, jimiž řád šíří svou doktrínu/kulturu a upevňuje pozici v původně ne-buddhistických zemích. Zadruhé v textu představuji konkrétní prostor (chrám) a komunitu řádu FGS ve Vídni. Z mého výzkumu vyplývá, že strategie, které FGS ve Vídni volí pro svoji sebeprezentaci, jsou postaveny na důmyslném aparátu a technologiích („mysl a tělo instituce“). Ty jsou v očích dotazovaných „Zápaďanů“ reflektovány vesměs pozitivně a jejich design relativně odráží očekávání těchto zájemců o čínský buddhismus a kulturu. Zjistil jsem však, že zde existuje jistý nesoulad mezi předkládanými koncepty humanistického buddhismu a jejich aplikací v propagačních materiálech vídeňského chrámu. Dále, vztah mezi teoretickými koncepty, z nichž vychází filozofie FGS, a konkrétními praktikami řádu je antagonický – dynamika tohoto vztahu je do značné míry určena chováním místních mnišek a představenstva zdejší organizace. Výsledky této případové studie naznačují, že disharmonie mezi prezentovanou filozofií a reálnou praxí FGS by mohla být hlavním důvodem, proč je ve Vídni k tomuto řádu přitahováno jen velmi málo lidí z jiného sociokulturního zázemí, než má FGS.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info