Informace o publikaci

Monitoring aktivity a pozitivity klíšťat Ixodes ricinus v lokalitě Brno-Pisárky v roce 2019

Autoři

ŠMÍDOVÁ Lucie ŽÁKOVSKÁ Alena DUŠKOVÁ Monika

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Mapování výskytu klíšťat Ixodes ricinusa jejich promořenost spirochetami Borrelia burgdorferisensu lato na různých lokalitách je již dlouhodobě součástí výzkumu výzkumné skupiny paní doc. RNDr. Aleny Žákovské Ph.D. Lokalita v oblasti Brno -Pisárky je již dlouhodobým místem sběru a monitoringu klíšťat v Brně. Sběr vzorků byl prováděn metodou vlajkování byly také měřeny některé meteorologické parametry jako je teplota a vlhkost ovzduší pro stanovení závislosti počtu odchycených klíšťat na těchto parametrech. Nasbíráno bylo celkem 552 jedinců v různých stádiích. Kritickým měsícem byl vyhodnocen červen a to jak z hlediska nějvětšího počtu klíšťat za měsíc, tak z hlediska nejvyššího počtu klíšťat za jeden sběr. Byla prokázána závislost mězi počtem odchycených klíšťat a teplotou vjarních a podzimních měsících. Závislost na vlhkosti se podařit neprokázalo. Zjišťovaná pozitivita klíšťat na promořenost patogenem Bbsl u 295 jedinců činí 6,6%.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info