Informace o publikaci

Liliová hora u Lulče na Vyškovsku – významná lokalita teplomilné flóry a vegetace

Autoři

ROLEČEK Jan KLINKOVSKÁ Klára DŘEVOJAN Pavel

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci : Společenské vědy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.vmo.cz/zvmo-2020
Klíčová slova distributional limit; dry grasslands; endangered species; floristics; phytogeography; thermophilous oak forests
Popis Liliová hora u Lulče je významnou lokalitou teplomilné flóry na Vyškovsku, zmiňovanou už v klasických botanických dílech konce 19. a začátku 20. století. V pozdějších letech však bylo o zdejší květeně publikováno poměrně málo údajů, řada informací je dostupná jen v herbářích. Také místní vegetace je málo prozkoumaná. V letech 2011–2020 jsme lokalitu opakovaně navštěvovali a cílem předkládaného příspěvku je uveřejnit získané poznatky o výskytu několika pozoruhodných teplomilných druhů rostlin. Součástí jsou fytocenologické snímky vegetace, ve které se tyto druhy vyskytují, a dalších zajímavých míst s přírodě blízkou a polopřirozenou vegetací. Naše poznatky zasazujeme do floristického, ekologického a fytogeografického kontextu. I přes pozorovaný sukcesní vývoj zůstává Liliová hora významnou botanickou lokalitou a doporučujeme ji k další pozornosti přírodovědců a ochránců přírody.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info