Informace o publikaci

Praktický význam spirituality v procese zvládania neobvyklých mentálnych symptómov

Název česky Praktický význam spirituality v procesu zvládání neobvyklých mentálních symptomů
Autoři

PAULÍK Matej

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Religio : revue pro religionistiku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/143560
Doi http://dx.doi.org/10.5817/Rel2020-2-4
Klíčová slova alternative spirituality; coping strategy; healthcare; psychospiritual crisis; mental illness; boundary objects
Popis Tento článek je primárně teoretický. Hlavním účelem je nastínit výzkumný přístup, který by přispěl k sociálně-vědnému pohledu na alternativní spiritualitu v kontextu každodenního života. Prozkoumám možné významy a funkce, které může mít alternativní spiritualita jako jeden z kulturních zdrojů, které se používají k řešení neobvyklých fyzických a duševních příznaků. Typickými příklady takových příznaků jsou slyšení hlasů, komunikace s ne - lidskými bytostmi, nekontrolovatelné pohyby těla a změny smyslového vnímání. Tyto příznaky mohou vyústit v řadu osobních i profesních krizí. Představuji navrhovaný teoretický přístup ke studiu spirituality pomocí empirických dat z mého disertačního výzkumu, které byly získány prostřednictvím biografických rozhovorů. Základním kritériem pro výběr komunikačních partnerů a jejich zařazení do výzkumu byla jejich zkušenost s neobvyklými psychickými a fyzickými příznaky a snaha zvládnout tuto zkušenost prostřednictvím konceptu psychospirituální krize. Pokouším se ukázat, jak alternativní spiritualita v kontextu konceptu psychospirituální krize pomohla mým komunikačním partnerům vyrovnat se s jejich příznaky prostřednictvím nového chápání této zkušenosti. K tomu využívám metodické a teoretické nástroje z různých vědeckých oborů, jako je antropologie zdraví a nemoci, transkulturní psychiatrie a STS.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info