Informace o publikaci

Totální laparoskopická hysterektomie - klinické srovnání metody s využitím dvou typů děložních manipulátorů

Autoři

SZYPULOVÁ Martina FELSINGER Michal WEINBERGER Vít HUDEČEK Robert MINÁŘ Luboš

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie/2020-6-14/totalni-laparoskopicka-hysterektomie-klinicke-srovnani-metody-s-vyuzitim-dvou-typu-deloznich-manipulatoru-126018
Klíčová slova total laparoscopic hysterectomy; uterine manipulator; complications
Popis Cíl studie: Porovnání dvou typů děložních manipulátorů použitých při totální laparoskopické hysterektomii (TLH) a klinické vyhodnocení metody u pacientek ve dvouletém souboru doplněném o subjektivní hodnocení. Typ studie: Prospektivní observační studie. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN, Brno. Materiál a metodika: Soubor pacientek operovaných v letech 2018–2019 metodou TLH s využitím jednoho ze dvou typů děložních manipulátorů – Karl Storz HOHL (skupina 1) vs. plastový kroužek Kohova manipulátoru (skupina 2). Porovnávali jsme operační čas (min), krevní ztrátu (ml), délku hospitalizace (dny), peroperační, časné a pozdní komplikace. Zajímal nás případný vliv BMI, předchozí operace na děloze na tyto parametry. Subjektivní hodnocení probíhalo před výkonem a 12 týdnů po operaci standardizovaným dotazníkem. Výsledky: Celkem bylo do studie zařazeno 134 pacientek (75 ve skupině 1 vs. 59 ve skupině 2). Sledované parametry: věk, BMI, operační čas, krevní ztráta i délka Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN, Brno, přednosta doc. MUDr. V. Weinberger, Ph.D. PROSPEKTIVNÍ OBSERVAČNÍ STUDIE 386 ČESKÁ GYNEKOLOGIE 2020, 85, č. 6 hospitalizace se statisticky významně nelišily. Při porovnání jednotlivých skupin s odlišným manipulátorem byl celkový počet komplikací (mírné obtíže, závažné komplikace) bez statistické významnosti (p = 0,58), ale spektrum symptomů bylo v obou skupinách odlišné. Více než třetina pacientek z celého souboru byla obézních. Závažných komplikací oproti pacientkám neobézním bylo více, výkon byl delší, nicméně pro malý počet statisticky nevýznamný (p = 0,11). U pacientek s operací na děloze jsme zaznamenali více provedených adheziolýz. Neprokázali jsme, že by předchozí operace na děloze souvisela s vyšším výskytem komplikací (p = 0,6). V subjektivním hodnocení jsme nezaznamenali žádný statisticky významný rozdíl (p = 0,3). Závěr: TLH je dominantní metodou odstranění dělohy na našem pracovišti. Na souboru 134 žen jsme neprokázali statisticky významný rozdíl ve sledovaných parametrech. Pro své technické parametry i lepší přehlednost operačního pole se uživatelsky více osvědčil HOHL manipulátor. Subjektivní hodnocení metody bylo u pacientek pozitivní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info