Informace o publikaci

Didaktické hry jako aktivizující metody v hodinách přírodopisu na základní škole

Autoři

PETROVÁ Jana VODOVÁ Libuše

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku a tvorbu aktivizujících metod, konkrétně didaktických her, v hodinách přírodopisu na základní škole. Součástí práce je návrh 12 didaktických her a následné ověření vybraných z nich. Hlavním cílem práce je návrh didaktických her do hodin přírodopisu a ověření některých z nich na vybrané základní škole (ZŠ Valtice). Didaktické hry byly po ověření ohodnoceny žáky. Na základě jejich zpětné vazby budou navrženy úpravy těchto her. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a didaktickou. V teoretické části jsou na základě rešerše charakterizována témata, jako jsou např. aktivizující metody, didaktické hry či klíčové kompetence. Didaktická část obsahuje návrh 12 didaktických her pro jednotlivé tematické celky přírodopisného učiva. Součástí práce je také ověření některých z nich a následná zpětná vazba od žáků, na jejichž základě budou navrženy úpravy. Ke každé hře je vytvořen metodický list, který obsahuje informace o dané hře, jako je například časová náročnost, počet žáků, pomůcky, místo konání, naplnění klíčových kompetencí, pravidla hry, aj. Celkem bylo navrženo (či upraveno) 12 didaktických her, vždy nejméně 1 na každý tematický celek přírodopisného učiva. Hry byly ověřovány během učitelské praxe, tedy v měsících listopad–prosinec 2019, na základní škole ve Valticích. Ověřování her se zúčastnilo 70 žáků 6.–9. ročníku, v každém ročníku byla ověřena nejméně 1 hra. Celkem bylo ověřeno 9 navržených didaktických her. Výsledky ověření her na ZŠ společně se zpětnou vazbou od žáků budou podrobně rozebrány v kapitole diskuze. Součástí diskuze bude také návrh úprav realizovaných didaktických her.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info