Informace o publikaci

Actions of Alcohol in Brain: Genetics, Metabolomics, GABA Receptors, Proteomics and Glutamate Transporter GLAST/EAAT1

Název česky Působení alkoholu v mozku: genetika, metabolomika, receptory GABA, proteomika a transportér glutamátu GLAST / EAAT1
Autoři

KASHEM Mohammed Abul ŠERÝ Omar POW David V ROWLANDS Benjamin D RAE Caroline D BALCAR Vladimír Josef

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Current Molecular Pharmacology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.currentmolecularpharmacology.com/articles/181308/actions-of-alcohol-in-brain-genetics-metabolomics-gaba-receptors-proteomics-and-glutamate-transporter-glasteaat1
Doi http://dx.doi.org/10.2174/1874467213666200424155244
Klíčová slova EAAT1; Ethanol; GLAST; addiction; alcoholism; brain metabolism; epigenetics; genetics; glutamate transport; interactomics; metabolom
Popis Představujeme přehled genetických, metabolomických, proteomických a neurochemických studií prováděných hlavně v našich laboratořích, které by mohly zlepšit predikci, porozumění a případně rozšířit diagnostiku a léčbu alkoholismu. Byly identifikovány specifické polymorfismy v genech kódujících interleukiny 2 a 6, katechol-O-methyltransferázu (COMT), monaminooxidázu B (MAO B) a několik dalších enzymů, které souvisejí se změněným rizikem alkoholismu u lidí. Polymorfismus v genu pro BDNF byl spojen s rizikem vzniku nedostatků v barevném vidění, které se někdy vyskytují u alkoholiků. Metabolomické studie akutních účinků ethanolu na mozkovou kůru morčat in vitro vedly k identifikaci specifických podtypů receptorů GABA (A), které se podílejí na působení alkoholu v různých dávkách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info