Informace o publikaci

Vztah mezi koresidencí s prarodiči a školními výsledky patnáctiletých žáků z úplných a neúplných rodin

Autoři

SLADKÁ Dominika

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www článek - open access
Doi http://dx.doi.org/10.13060/csr.2021.004
Klíčová slova three-generational coresidence; coresidence with grandparents; PISA; academic performance; literacy
Přiložené soubory
Popis Článek se zabývá asociací mezi koresidencí s prarodiči v třígeneračních domácnostech a školními výsledky patnáctiletých žáků v Česku. Konceptuální část shrnuje poznatky týkající se mezigeneračních vztahů a mezigeneračního soužití v Česku a předchozí výzkumy studující vztah mezi soužitím s prarodiči, strukturou rodiny a školními výsledky dětí či adolescentů. Cílem studie bylo odpovědět na otázky, zda je koresidence s prarodiči asociována se školními výsledky žáků, jestli se tato asociace liší v závislosti na struktuře rodiny a zda je ji možné vysvětlit socioekonomickým statusem rodin. K zodpovězení výzkumných otázek byla použita česká data z mezinárodního výzkumu PISA 2012 a jako indikátor školních výsledků bylo v analýze použito skóre v testech matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti. Analýza odhalila slabou pozitivní asociaci mezi koresidencí s prarodiči a výsledky adolescentů, která se při kontrole socioekonomického statusu stává statisticky signifikantní. V úplných a neúplných rodinách se asociace mezi koresidencí s prarodiči a výsledky adolescentů významně neliší. Výsledky naznačují, že třígenerační soužití je s výsledky patnáctiletých žáků asociováno pozitivně, ale socioekonomický status rodin tuto asociaci částečně potlačuje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info