Informace o publikaci

Reliability models in classical test and latent trait theories

Autoři

CÍGLER Hynek

Rok publikování 2021
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Téměř 120 let od Spearmanova (1904) článku, který položil základy teorie měření dnes označované jako Klasická testová teorie, se zdá být koncept reliability důvěrně známý. Stejný pocit měl ovšem už v roce 1960 i Lee J. Cronbach; a výsledkem byla teorie zobecnitelnosti, na které usilovně pracoval následujících deset let. V následujících desetiletích pak vznikly odhady reliability založené na faktorové analýze, reprezentované zejména rodinou koeficientů omega. Domnívám se, že koncept reliability je dnes naopak zakalený značným množstvím dezinterpretací a nepřehlednou změtí různých koeficientů. Ve své přednášce se proto zaměřím na základní epistemologická východiska, hlavní pojetí a způsoby odhadu reliability ve smyslu vnitřní konzistence v klasické testové teorii. Vysvětlím, proč reliabilita ve smyslu paralelních testů (dimension-free reliability) není shodným konceptem s reliabilitou ve smyslu vysvětleného rozptylu (model based reliability), a různá pojetí reliability v kriteriálních vs. normativních testech. Rovněž představím odhady založené na dekompozici rozptylových komponent vs. odhady založené na faktorové analýze. Praktickým výstupem přednášky budou vodítka pro výběr vhodného způsobu odhady reliability v závislosti na velikosti vzorku, povaze měřeného atributu, jeho dimenzionalitě a účelu měření.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info