Informace o publikaci

Prostorové vymezení polohy a objemu struskové akumulace v národní přírodní památce Rudické propadání s pomocí geofyzikálních metod

Autoři

BALDÍK Vít DOSTALÍK Martin SEDLÁČEK Jan NOVOTNÝ Roman BURIÁNEK David JANDERKOVÁ Jana KRYŠTOFOVÁ Eva KRUMLOVÁ Hana NEČAS Jiří FAKTOROVÁ Karolína LEJSKA Stanislav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy o geologických výzkumech
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.geology.cz/zpravy/cs/detail/zpravy.geol.2020.01
Doi http://dx.doi.org/10.3140/zpravy.geol.2020.01
Klíčová slova The Rudice Sinkhole; stream sink; geophysical survey; electrical resistivity tomography; vertical electrical sounding; ground penetrating radar; speleothems; slag volume
Popis Národní přírodní památka Rudické propadání je silně zasažena struskovým materiálem vyplaveným ze staré akumulace strusky po těžbě železné rudy. Struska z nedaleké staré slévárny železa byla v 19. století vysypána na svahy rokle „Ve Struskách“. Během silných srážkových epizod byla struska postupně splachována do žlebu občasného potoka vstupujícího do krasového systému Rudického propadání. Struska odváděná do krasového systému mechanicky poškozuje krápníkovou a sintrovou výzdobu a ztěžuje pohyb speleologům prozkoumávajícím jeskyně. Jedním z hlavních cílů projektu bylo stanovení celkového objemu uložené strusky pro účely péče o CHKO Moravský kras. Průzkumné vrtání struskových hald a přemístěného struskového materiálu je v tak obtížně přístupném členitém terénu velmi nákladné, proto bylo k výzkumu zvoleno několik geoelektrických metod využívajících rozdíly v měrném odporu různých geoelektrických těles. Uvažovaný geofyzikální model se skládá ze 3 hlavních kvazihomogenních geoelektrických vrstev: akumulace strusky, kvartérní sedimenty a podkladový vápenec. Výsledky aplikované tomografie elektrického odporu (ERT), vertikálního elektrického sondování (VES) a radaru pronikajícího do země (GPR) spolu s mapováním a průzkumnými jámami poskytly dostatečné množství dat pro stanovení plošného rozsahu a tloušťky struskového materiálu uloženého ve vyšetřované oblasti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info