Informace o publikaci

Mezinárodní soudní pravomoc ve sporech z porušení práva k obchodnímu jménu

Autoři

PULLMANNOVÁ Helena

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.5817/10.5817/CPVP2021-1-5
Klíčová slova Right toTrade Name; Qualification; International Jurisdiction; Non-contractual Obligation; Damages; Joint Procedure; CLIP Principles
Popis Článek přináší odpověď na otázku, (i) u soudů kterého státu může poškozený podnikatel, do jehož práva k obchodnímu jménu bylo zasaženo, žalovat rušitele svého práva, (ii) zda u takto určeného soudu může poškozený podnikatel žalovat na náhradu vzniknuvší škody v celém jejím rozsahu (tedy i v částech, jež vznikly na území jiných zemí) a (iii) zda může poškozený podnikatel žalovat několik rušitelů, kteří způsobili vzniklou škodu společně a kteří jsou domicilováni v různých zemích, vjednom řízení u jednoho soudu. Závěrem přináší článek srovnání zjištěných kritérií pro určení mezinárodně příslušných soudů státu Evropské unie pro spory z porušení práva k obchodnímu jménu dle nařízení Brusel I bis (včetně kritérií formulovaných judikaturou SDEU) s CLIP Principles.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info