Informace o publikaci

„Máte rádi přírodu?“: Jak se ne/ptat na vztah k přírodě

Logo poskytovatele
Autoři

PELIKÁN Vojtěch

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Cílem příspěvku je (znovu)promýšlet na základě reflexe zkušeností nabytých při několika terénních výzkumech proces nesnadného hledání způsobu, jak se „ptát na přírodu“ (případně jak se na ni neptat). Četní autoři upozorňují, že výzkum, jenž se zabývá environmentálními otázkami, naráží na specifické epistemologické obtíže. Plynou z povahy přírody a environmentálních problémů i z povahy způsobů, jak se lidé k obojímu vztahují. Studium komplexních vazeb mezi společností a přírodou představuje oříšek zejména metodologický – na vztah k přírodě se obvykle nelze zeptat přímo už jen proto, že do značné míry „není vidět“, je jen částečně reflektován na vědomé rovině a nebývá obvykle předmětem každodenního vyjednávání. Metodologické obtíže environmentálně-antropologického výzkumu mají v různých kontextech různou povahu, v ledasčem si jsou nicméně podobné – ať už se ptáme jihomoravského zemědělce na jeho reflexi klimatické změny nebo Roma z osady na Slovensku na vztah k okolní krajině. K obecným obtížím je třeba přičíst ještě ty partikulární, jež se týkají specifického výzkumného kontextu. Například právě ty, s nimiž se lze setkat při výzkumu, jehož aktéry jsou Romové – ať už jde o odlišnou konceptuální výbavu informátorů či překážky při vedení klasického výzkumného rozhovoru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info