Informace o publikaci

Smíšený mód sběru dat v českém kontextu : první výsledky metodologického projektu

Logo poskytovatele
Autoři

HUBATKOVÁ Barbora LAKOMÝ Martin

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Zatímco v rámci řady velkých mezinárodních šetření (ESS, EVS, GGS) již delší dobu probíhá testování i zavádění smíšeného módu sběru sociálněvědních dat, v českém kontextu stojí mixed-mode design spíše stranou zájmu výzkumníků. Chybí tedy jak popis aktuální tuzemské praxe, tak hlubší reflexe výhod i limitů sběru dat několika módy (např., kvalita dat, návratnost, pokrytí apod.). Ta je přitom nezbytná, neboť poznatky z jiných zemí lze – kvůli heterogenitě výzkumných tradic i terénu – na český případ zobecnit jen v omezené míře. Účelem tohoto příspěvku je jednak popsat specifika implementace smíšeného módu v českém kontextu, a to prostřednictvím předběžných výsledků vlastního metodologického projektu. Ten byl koncipován jako souběžný design CAWI (dotazování online) a CAPI (dotazování face-to-face). Náhodný vzorek respondentů (vybraný metodou Random Digit Dialling) byl požádán o vyplnění online dotazníku. Pokud se ovšem v rámci rekrutačního telefonátu ukázalo, že osoba se online šetření nemůže či nechce zúčastnit, byla domluvena návštěva tazatele v domácnosti. Za druhé v prezentaci také představíme základní parametry získaných dat – demografické charakteristiky CAWI a CAPI respondentů, rozdíly v datech sesbíraných různými módy, typy zařízení, na nichž online respondenti dotazník vyplňují apod. V závěru pak na základě získaných poznatků shrneme výhody, nevýhody i potenciální slabá místa tohoto postupu a formulujeme doporučení pro budoucí praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info