Informace o publikaci

Moravian Anabaptists and Nobility in Tandem : Social and Economic Interaction

Název česky Moravští novokřtěnci a šlechta : sociální a ekonomická interakce
Autoři

ŠTĚPÁNKOVÁ Andrea

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek pojednává o vzájemné sociální a ekonomické interakci novokřtěnců a moravské šlechty. Tento vztah byl oboustranně výhodný - zatímco novokřtěnci získali azyl a ochranu před pronásledováním, šlechta získala novou pracovní sílu na svých panstvích - mezi novokřtěnci byli navíc velmi schopní a specializovaní řemeslníci. Rezistence vůči protinovokřtěnským mandátům vydávaných panovníkem také posilovala pozici šlechty, její autonomii a politickou suverenitu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info