Informace o publikaci

Beyond Compliance: odpověď autorů

Autoři

PETROV Jan ŠIPULOVÁ Katarína KOSAŘ David SMEKAL Hubert VYHNÁNEK Ladislav

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPVP2021-2-12
Klíčová slova The European Court of Human Rights; the European Convention on Human Rights; Implementation; Judicial Argumentation; Compliance; Judicial Treatment
Popis Tento příspěvek je koncipován jako odpověď autorů monografie Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law: Beyond Compliance (Kosař, D. et al., Routledge, 2020) na reakce komentátorů v tomto symposiu. Rekapitulujeme východiska monografie a rozvíjíme některé v knize obsažené argumenty s ohledem na připomínky komentátorů. Článek reflektuje poznámky a stěžejní body, které komentátoři nadnesli: v první části se věnuje přesnějšímu vysvětlení metodologických východisek našeho přístupu k soudcovskému zacházení s judikaturou ESLP, ve druhé části se hlouběji zamýšlí nad tím, jak by bylo možné integrovat připomínky komentátorů, a následně otevírá diskusi, jak dál postupovat ve výzkumu vnitrostátního života EÚLP a judikatury ESLP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info