Informace o publikaci

Finská a česká slovesa pohybu ve vzájemném kontrastu

Autoři

HEBEDOVÁ Petra

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro moderní filologii
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Plný text
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23366591.2021.1.5
Klíčová slova Finnish; Czech; motion verbs; typology; cognitive linguistics
Popis Článek porovnává vyjadřování pohybových situací ve finském textu a jeho českém překladu. Sémantická analýza sloves pohybu vychází z Talmyho prací (2001, 2003). Studie porovnává, které komponenty pohybové situace (dráha, směr, figura, způsob) jsou pro oba jazyky podstatné a jakými prostředky jsou vyjádřeny. Výsledky porovnávám také s Talmyho typologií satelitně a verbálně rámcujících jazyků a se studiemi, které z ní vychází. Ve finštině se často používají pohybová slovesa, která ve svým významem spolupodílejí na vyjádření dráhy, zatímco v češtině je mnohem častější, že sloveso vyjadřuje způsob pohybu. Finština a čeština také jinak ukotvují směr pohybu. Pro finštinu je typické ukotvení vzhledem k dalším účastníkům situace pomocí deiktického pohybového slovesa a také vícenásobné určení směru (pomocí slovesa a adverbiale, pomocí několika adverbiale). V českém překladu se spíše setkáme s ukotvením směru vzhledem k nějaké absolutní koordinátě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info