Informace o publikaci

Černá dáma a Hugo z Lednice : Příspěvek ke studiu fytonym

Autoři

BOHÁČOVÁ Michaela

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta onomastica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www-ceeol-com.ezproxy.muni.cz/search/article-detail?id=1039138
Klíčová slova onomastics; phytonyms; dendronyms; pseudophytonyms; chrematonyms; names of plant varieties
Popis Studie se zabývá problematikou vlastních jmen rostlin, fytonym, a zejména jednou z podřazených skupin, dendronym, vlastních jmen stromů. V české onomastice fytonymům dosud nebyla věnována hlubší pozornost. Text se v první části zaměřuje na vymezení skupiny fytonym a zejména sporné otázky – v jazykovědné (neonomastické) produkci se pod fytonymy nepatřičně někdy chápou apelativní označení rostlin (jahoda), příp. pod dendronymy apelativní označení stromů (buk), což dokládá rovněž odborná produkce z jiných slovanských jazyků a německojazyčná onomastika. Pozornost je věnována rovněž diskusi o postavení názvů odrůd, které stojí na pomezí chrématonym a fytonym. V druhé části článek seznamuje s několika obsáhlými on-line dostupnými databázemi dendronym a poukazuje na možnosti jejich dalšího výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info