Informace o publikaci

Intra-site analýza sídliskového odpadu ako prameň poznania života človeka v neolite

Název česky Intra-site analýza sídlištního odpadu jako pramen poznání života člověka v neolitě
Autoři

TÓTH Peter MALÍŠKOVÁ Johana NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ Miriam NOVOTNÝ Jaroslav HONS David ČEREVKOVÁ Alžběta KAZDOVÁ Eliška

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2017-2019
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Archaeology; Prehistoric Archaeology; Neolithic Archaeology; Household Archaeology; Household Economics; Neolithic Europe; Settlement archaeology; Neolithic
Popis Zaměření na život minulých společností je v posledních letech v popředí vědeckého výzkumu. Pro rekonstrukci každodenního života neolitické domácnosti byl získán archeologický materiálem z výkopu zemědělské usedlosti (domu se stavebními jámami po stranách a dalšími přilehlými zahloubenými objekty) na lokalitě Těšetice-Kyjovice „Sutny IV“. Tato studie si klade za cíl navrhnout model subsistenční strategie zkoumané domácnosti pomocí intrasite analýzy odpadu v objektech v kolem obydlí a jeho okolí. Proces zaplňování jednotlivých objektů byl rekonstruován na základě indexu fragmentarizace, který závisí na archeologickém objektu a typu artefaktu. Výsledky této studie poukazují na dynamický proces plnění zahloubených objektů. Koncentrace odpadu z osídlení byla pozorována jak v jižní části domu (kde je uvažován hlavní vchod), tak v objektech podél západní zdi domu, kde předpokládáme boční vchod do domu. Obě koncentrace odpadu naznačují jeho uložení v blízkosti komunikací a na periferii oblastí aktivit dané domácnosti. Heterogenní fragmentace hlavních skupin artefaktů byla ovlivněna odlišným obdobím, během kterého byly artefakty vystaveny kulturním a nekulturním transformačním procesům. Proto není možné určit, zda analyzovaný odpad z osídlení lze spojit přímo s aktivitami studované domácnosti, nebo je to důsledek akumulace odpadu několika domácností v rámci osady.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info