Informace o publikaci

Psychosociální faktory na straně lékaře ovlivňující proces péče a rozhodování v závěru života pacientů

Logo poskytovatele
Autoři

DVOŘÁČKOVÁ Kristýna SLEZÁČKOVÁ Alena ČERMÁKOVÁ Libuše

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá Psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www Plný text článku
Doi http://dx.doi.org/10.51561/cspsych.65.4.369
Klíčová slova Psychosocial factors; end of life care; end of life decision making; medical psychology; physicians
Popis V současné době je péče o pacienty v závěru života oblastí, která budí zájem psychologických oborů, jako jsou lékařská psychologie a thanatologie. V procesech týkajících se péče o umírající pacienty totiž hrají roli kromě medicínských faktorů také psychosociální aspekty, jimž je potřeba lépe porozumět a zohlednit je v praxi. Cílem této přehledové studie bylo na základě relevantní literatury zmapovat psychosociální faktory na straně lékaře, které vstupují do procesu péče a rozhodování v závěru života pacientů. Literární rešerše byla provedena v rámci online databází MEDLINE/Pubmed, Scopus a ProQuest Health and Medical Collection. S ohledem na zvolená výběrová kritéria se autoři rozhodli použít celkem dvacet osm studií v angličtině. Na jejich základě identifikovali následující psychosociální faktory na straně lékaře, které do zmíněných procesů vstupují: pohlaví, věk, profesní zkušenosti a délka praxe, spiritualita, postoje a přesvědčení, specializace, vzdělání a zkušenosti v oblasti péče v závěru života pacientů, sociokulturní a pracovní prostředí. Dále autoři shrnuli terminologii výchozích konceptů jednotlivých studií a upozornili na její nejednotnost. Výzkumná pozornost v této oblasti a aplikace poznatků v praxi by mohly vést ke zohlednění psychosociálních faktorů ovlivňujících rozhodování a péči v závěru života a k vyšší kvalitě života jak pacientů, tak jejich příbuzných i zdravotnického personálu. Může být také cenným obohacením poznatkové základny pro výuku pregraduálních studentů psychologie, účastníků kvalifikačních kurzů Psycholog ve zdravotnictví i studentů medicíny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info