Informace o publikaci

Rekonstrukce prsou u pacientek s BRCA mutací a karcinomem prsu - náš přístup

Autoři

VENTRUBA Tomáš BRANČÍKOVÁ Dagmar MINÁŘ Luboš FELSINGER Michal VOMELA Jindřich VENTRUBA Pavel

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Karcinom prsu je v České republice nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Není jiná nádorová problematika, kde by chirurgická léčba prošla takovými revolučními změnami. Onkoplastická chirurgie rozšířila možnosti onkologické chirurgie prsu, kdy umožňuje výkony dostatečně radikální a přesto s velmi dobrým kosmetickým efektem. U časných stadií nádorů prsu dokonce umožňuje vyhnout se radioterapii hrudníku, která je v případě parciálních resekcí nutná k dosažení dostatečné lokální kontroly nádoru. Práce navazuje na dlouholeté zkušenosti našeho pracoviště s diagnostikou a léčbou karcinomu prsu u žen. Využíváme možnosti okamžité rekonstrukce prsou v jedné době se subkutánní i kůži šetřící mastektomií. Rekonstrukce řešíme buď expandérem a v druhé době vložením silikonového implantátu, nebo přímo vložením implantátu samotného či v kombinaci s využitím autologní tkáně podle toho, jak je plánována další onkologická léčba (chemoterapie nebo radioterapie). V období září 2016 – květen 2020 jsme na našem pracovišti provedli 97 rekonstrukčních operací u pacientek s karcinomem prsu a BRCA mutací. Z toho bylo 65 nepokročilých nádorů s okamžitou rekonstrukcí. Expandér jsme vložili u 32 žen s nádory lokálně pokročilými s nutností následné radioterapie. Implantáty byly použity v 79 případech a rekonstrukce vlastní tkání ve 12 případech. Všechny pacientky doposud žijí. Komplikace výkonu byla u 8 žen. U pěti z nich musel být pro infekci implantát vyjmut. Pacientky jsou nadále sledovány onkologickou ambulancí, recidiva doposud nebyla zaznamenána, pozdní komplikace výkonů jsme zatím neviděli. Závěr. Rekonstrukce prsu je komplexní soubor technik, kterými lze jakékoliv pacientce vytvořit prs, tak aby nebyla odkázána na epitézu. Jedná se o mnohastupňový proces, ne jen jednu operaci. Větší riziko komplikací je u pacientek s lokálně pokročilým onemocněním, které podstupují neoadjuvantní chemoterapii a potom i radioterapii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info