Informace o publikaci

Izotopy pro datování a jejich další využití

Autoři

PŘÍHODA Jiří VYSKOČILOVÁ Gabriela KLONTZA Věra

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference Fórum pro konzervátory-restaurátory
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova dating methods radiocarbon method AMS isotope analysis in archaeology
Popis Některé izotopy prvků (uhlíku, dusíku a kyslíku) se v současné době s úspěchem využívají ke stanovení stáří mnoha přírodnin i předmětů, které vznikly lidskou činností. Pro datování vzorků s obsahem uhlíku je vhodná radiokarbonová metoda, nacházející použití v archeologické a konzervátorsko-restaurátorské praxi. Pokud je toto datování doplněno izotopovou analýzou uhlíku a dusíku, lze získat další užitečné informace, jako jsou např. stravovací návyky zkoumaných jedinců, lokální původ vzorku apod. Izotopová analýza kyslíku pak vypovídá o mobilitě těchto jedinců v průběhu života apod. Příspěvek stručně popisuje princip izotopových metod s důrazem na radiokarbonovou metodu datování a uvádí přehled metod méně obvyklé jaderné chronologie (geochronologie), což je metoda pro určení stáří mineralogických a geologických vzorků, které se rovněž běžně nacházejí v muzeích. Dále jsou uváděny příklady použití izotopových datovacích metod při výzkumech Ústavu archeologie a muzeologie FF MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info