Informace o publikaci

Sagitální profil u pacientů po operaci bederní páteře pro spondylolistézu

Autoři

PEŠEK Jan REPKO Martin CIENCIALA Jan MATEJIČKA Dušan

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Úvod: Stabilizační operace páteře patří dnes k nejčastějším spondylochirurgickým výkonům. Spinopelvické poměry páteře jsou považovány za důležitý faktor, který ovlivňuje obtíže pacientů před operací tak i výsledek operačního řešení. Metody: Do studie bylo zařazeno 47 pacientů u kterých byla v letech 2015-2017 provedena stabilizace páteře pro degenerativní postižení. Vyhodnoceny byly rentgenologické spinopelvické parametry a klinické parametry pomocí neparametrických Kruskal-Wallisova testu, Mann-Whitneyho a Wilcoxonova testu. Výsledky: U 36 z 47 pacientů u kterých na konci sledování nebyl PI-LL mismatch, tedy PI-LL bylo ?10° byl proti zbytku souboru statisticky významný rozdíl v pelvic tilt (p=0,049) a sagittal vertical axis (p<0,001), VAS a OSWESTRY byly bez statisticky významného rozdílu. Porovnávali jsme také rozdíly podle rozsahu stabilizace. VAS i ODI bylo v souboru zlepšeno (z 62 na 30) statisticky významně ( p<0,001)v obou skupinách Závěr: Korektní spinopelvická balance páteře u pacientů po operaci páteře je velmi důležitým ukazatelem pooperačního vývoje a stavu, v našem souboru jsme ale nepozorovali statisticky významný rozdíl v klinických výsledcích u pacientů, u kterých nebyli sagitální parametry pooperačně vyhovující.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info