Informace o publikaci

Kyberkriminalita v době krize se zaměřením na pachatele - právnické osoby

Autoři

MALÝ Jan

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bulletin advokacie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Klíčová slova cybercriminality; coronavirus; criminal liability of legal entities
Popis Pod pojmem kyberkriminalita je třeba rozumět takovou kriminalitu, která nejenže je v kyberprostoru páchána (užší pojetí kyberkriminality), ale i taková, která má jakoukoli souvislost s kyberprostorem (širší pojetí kyberkriminality). Tento příspěvek se bude zabývat kyberkriminalitou v jejím širším pojetí, tzn. takovou kriminalitou, u které postačí, aby kterékoli vývojové stádium trestného činu mělo jakoukoli souvislost s kyberprostorem. Příspěvek s takto široce vymezeným pojmem kyberkriminality bude dále orientován do průsečíku dvou dalších specifik, kdy prvním z nich je specifikum zasazení kyberkriminality do kontextu globální pandemie koronaviru, druhým z nich je specifikum spočívající v kladení důrazu na pachatele, kterým je či může být právnická osoba. Příspěvek si klade za cíl nejprve vymezit a zhodnotit jednotlivé druhy kyberkriminality a následně pomocí policejních statistik specifikovat zastoupení jednotlivých druhů kyberkriminality na kyberkriminalitě jako celku. Následně budou tyto jednotlivé druhy kyberkriminality analyzovány ve vztahy ke dvěma již zmíněným specifikům.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info