Informace o publikaci

Analýza možností intervence užívání návykových látek v institucionální výchově

Autoři

PŘIKRYLOVÁ Monika

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výzkumné zaměření se orientuje na zmapování situace užívání návykových látek v institucionální výchově, tedy umístění do ústavní nebo ochranné výchovy, na základě čehož zjišťuje stávající možnosti intervence pohledem vychovatelů. Zaměřuje se na jejich kompetence k tomu situace s užíváním návykových látek řešit, zjišťuje jejich potřeby k tomu, aby intervenci vnímali úspěšnou, přičemž se snaží zjistit dobrou praxi a případné mezery vyplývající z legislativy a již zaběhlé praxe. Cílem práce je poskytnout sadu možných intervencí vycházející ze zjištěných poznatků a opírající se o adiktologické koncepty kontrolovaného užívání a prevence relapsu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info