Informace o publikaci

Comparing public support for wildlife protection and climate protection

Název česky Srovnání veřejné podpory ochrany přírody a ochrany klimatu
Autoři

CHABADA Tomáš KRAJHANZL Jan

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Envigogika : Charles University E-journal for Environmental Education
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www https://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/624
Doi http://dx.doi.org/10.14712/18023061.624
Klíčová slova Veřejná podpora ochrany klimatu; Veřejná podpora ochrany divoké přírody; Portrait Value Questionnaire; Nové ekologické paradigma; Reprezentativní šetření; Česká republika
Přiložené soubory
Popis Hlavním cílem této studie je srovnat postoje veřejnosti k ochraně klimatu a ochraně přírody, neboť v této oblasti výzkumu existuje – nejen v České republice – stále výzkumné bílé místo. V této studii přinášíme podrobnou analýzu a srovnání podpory reprezentativního vzorku české veřejnosti k ochraně klimatu a ochraně divoké přírody. Výsledky regresních analýz ukázaly, že podpora v obou oblastech významně roste s rostoucím proenvironmentál-ním přesvědčením, volným časem tráveným v přírodě a altruismem. Podpora ochrany klimatu u respondentů také roste společně s vyšší volební účastí, levicovou politickou orientací a nižším věkem. Podpora ochrany přírody roste s vyšší důvěrou v neziskové organizace, a na druhé straně klesá s rostoucí důvěrou ve vědecké a výzkumné instituce. Srovnání skupin vymezených podle míry jejich souhlasu s ochranou klimatu a ochranou divoké přírody uká-zalo, že podporu ochrany divoké přírody lze charakterizovat jako inkluzivnější environmen-tální postoj než podporu ochrany klimatu. Článek diskutuje důsledky těchto zjištění pro tvorbu environmentálních politik a způsoby práce s veřejností v této oblasti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info