Informace o publikaci

Dítě a jeho nejlepší zájem v řízení následujícím po spáchání protiprávního činu

Autoři

TRTKOVÁ Michaela

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek nejprve představuje čtenáři problematiku pojmu „dítě“ a nahlížení na něj z pohledu různých právních odvětví veřejného i soukromého práva, včetně mezinárodního rozměru. U každého vybraného právního odvětví je následně uveden i krátký souhrn podmínek vzniku odpovědnosti dítěte jako pachatele protiprávního činu, a to ať již jako protiprávního činu v podobě činu jinak trestného, občanskoprávního deliktu nebo přestupku. Druhá část příspěvku navazuje na část první s analýzou aktuálního vývoje judikatury zejména Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Především se zaměřuje na tu, která se týká řízení vedeného s pachateli činů jinak trestných a jejich nejlepšího zájmu. Příspěvek se ale dotýká i problematiky řízení vedených před těmito mimořádnými instancemi z důvodu spáchání jiných protiprávních činů, případě řízení, ve kterých je nejlepší zájem dítěte silně prosazován. Příspěvek tedy zaměřuje svoji pozornost na aktuální dynamiku při řešení situací, kdy jsou děti pachateli mnohdy závažných protiprávních činů, a i přes to je nutné a odůvodněné jejich nejlepší zájem zohledňovat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info