Informace o publikaci

Coupled Fitzhugh-Nagumo Type Neurons Driven by External Voltage Stimulation

Název česky Spřažené neurony Fitzhughova-Nagumova typu buzené vnějším napětím
Autoři

ZÁTHURECKÝ Jakub PŘIBYLOVÁ Lenka

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Rozšířili jsme některé výsledky předchozích prací o spojených neuronech Fitzhughova-Nagumova typu stimulovaných externím zdrojem střídavého napětí. Nejprve je konstruován elektronický obvod modelující určitý systém neuronů. Analýza závislosti mezi frekvencí stimulačního signálu a vznikem chaosu nám umožňuje interpretovat stimulační signál jako mozkové alfa vlny. Pro příslušné hodnoty parametrů lze pozorovat stav podobný chiméře.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info