Informace o publikaci

Poplatek za znečišťování – prokazování nároku na snížení či osvobození od poplatku

Autoři

MRLINA Matěj JANČÁŘOVÁ Ilona

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Klíčová slova Ambient Air Protection; Air Pollution Fee; Emission Level; Single Measurement of Emissions; Continuous Measurement of Emissions
Popis Tento příspěvek se zabývá poplatkem za znečišťování (ovzduší) jakožto ekonomickým nástrojem v systému práva životního prostředí. Představena na je zde současná právní úprava s ohledem na vybraná hmotněprávní i procesněprávní ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Pozornost je zaměřena na způsob výpočtu výše poplatku společně s možnostmi, jak lze tuto výši poplatku snížit, případně jak se lze povinnosti platit poplatek za znečišťování plně zprostit. Redukce výše poplatku se v praxi ukázala být problematickou zejména s ohledem na způsoby prokazování vzniku nároku na osvobození od poplatku za znečišťování. Tento byl doposud přiznáván pouze za předpokladu, že byly jako podklad pro prokázání předloženy výsledky tzv. kontinuálního měření emisí. Důvodem byl legislativní požadavek na prokazování určitých úrovní znečišťování spojených s možností osvobození v průběhu celého poplatkového období, kterým je kalendářní rok. S tímto se však neztotožnily správní soudy, u nichž bylo proti uvedenému postupu správními žalobami brojeno. Zaběhlá praxe byla zrušujícími rozsudky změněna a v současné situaci je možné k prokázání vzniku nároku na osvobození od platební povinnosti využít též výsledky jednorázového měření emisí. Součástí článku je polemika nad tímto judikaturním závěrem a nastínění možných aplikačních problémů a situací, které mohou s ohledem na závěry správních soudů nastat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info