Informace o publikaci

Majetkové poměry manželů – unifikace kolizního práva v rámci Evropské unie

Autoři

ZAVADILOVÁ Lucie

Rok publikování 2021
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Monografie se zabývá kolizněprávní úpravou majetkových poměrů manželů s mezinárodním prvkem a s tím spojeným určováním práva rozhodného, a to z pohledu českých soudů. Publikace se zaobírá jak regionální unifikací kolizních norem v této oblasti, jež byla přijata v rámci EU, tak kolizněprávní úpravou vnitrostátní. Předmětem zkoumání jsou vybrané instituty obecné části mezinárodního práva soukromého a jejich dopad na použití příslušných kolizních norem ve věcech majetkových poměrů manželů a práva rozhodného určeného na jejich základě. Práce se rovněž věnuje problematice zacházení s cizím právem jako právem rozhodným v řízení o vypořádání majetkových poměrů manželů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info