Informace o publikaci

Imunostanovení ULISA pro detekci včelích patogenů

Logo poskytovatele
Autoři

MACHÁČOVÁ Eliška PASTUCHA Matěj SKLENÁROVÁ Dorota SKLÁDAL Petr FARKA Zdeněk

Rok publikování 2021
Druh Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Popis Byla vyvinuta a optimalizována metoda pro laboratorní diagnostiku nákazy včel morem včelího plodu. Analýza je založená na detekci bakterie Peanibacillus larvae, připravená anti-P. larvae protilátka je využita pro specifické zachycení bakterie v imunostanovení využívajícím foton-upkonverzní nanočástice (UCNPs) jako značku. S využitím linkeru na bázi polyethylenglykolu byly UCNPs konjugovány s protilátkou nebo streptavidinem, tento detekční prvek byl poté použit jako alternativa ke klasickému značení v enzymovém imunostanovení ELISA (enzyme-linked imunosorbent assay). Metoda ULISA (upconversion-linked immunosorbent assay) založená na UCNPs poskytuje limit detekce 2,9×10^3 CFU/ml, což představuje 22násobné zlepšení oproti ELISA stanovení. Analýza byla úspěšně aplikována také na reálných vzorcích včel, larev a měli. Dosažené výsledky ukazují vhodnost metody pro laboratorní diagnostiku nákazy včelstev morem včelího plodu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info