Informace o publikaci

Literárnost jako hodnota digitálního textu : text a autor v softwaru

Autoři

PAVLÍKOVÁ Luisa

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj JOINME : Journal of Interactive Media
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Časopis JOINME
Klíčová slova digital literature; literariness; digital text; Markéta Baňková; aesthetic function of language
Popis Článek tematizuje kategorii literárnosti jako základního příznaku uměleckých literárních textů a zkoumá, v jaké míře se tento rys uplatňuje v dílech digitální literatury Markéty Baňkové. Předpokladem literárních textů je dominantní postavení estetické funkce, jež je jednou z příznaků literárnosti; podstatou článku je demonstrovat způsob, jímž se estetická funkce realizuje ve vybraných digitálních dílech, a poukázat na doprovodné projevy literárnosti zkoumaných děl. V zásadě se tak jedná o funkční analýzu příznaků literárnosti, které se podílejí nejen na utváření identity digitálních uměleckých děl stojících na pomezí digitální literatury a net artu, ale současně o tematizaci tohoto příznaku jako jednoho z jejich možných interpretačních nástrojů. Formalisticko-strukturalistická kategorie literárnosti se jako specifická estetizovaná struktura užitého jazyka v rámci síťových struktur digitálních děl jeví do jisté míry jako analogický formát při uvažování o způsobech, jakými nahlížet na žánrovou svébytnost digitální literatury.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info