Informace o publikaci

Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce

Autoři

DOSEDĚL Tomáš HUBATKOVÁ Barbora KATRŇÁK Tomáš

Rok publikování 2021
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Kniha hledá odpověď na otázku, jak se změnila role vysokoškolského vzdělání v době probíhající průmyslové revoluce a nastupujícího Průmyslu 4.0. Po roce 2000 došlo v Česku k masivnímu rozmachu vysokoškolského vzdělání. Diplom má v současné době víc než dvojnásobný počet lidí oproti roku 2000. Došlo navíc k výraznému zvýšení podílu vysokoškolsky vzdělaných žen a absolventů nově nabízených oborů. I přesto nedošlo ani k inflaci hodnoty vzdělání, ani ke snížení příjmových nerovností mezi muži a ženami. Na trhu práce totiž vlivem technologické změny dochází k zásadním proměnám, kdy méně kvalifikovanou a rutinní práci přebírají počítače a roboti. Proto roste tlak na vyšší kvalifikaci pracovní síly a proměně pojetí zaměstnání jako takového.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info