Informace o publikaci

Psychoterapeutické metody v praxi : Rozdíly mezi resorty

Autoři

ŘIHÁČEK Tomáš ČEVELÍČEK Michal ROUBAL Jan

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Psychoterapie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/14472
Klíčová slova psychotherapeutic methods; psychotherapeutic techniques; principles of change; role of therapist; sectors
Přiložené soubory
Popis Psychoterapie je činnost vykonávaná v mnoha resortech a kontextech. Cílem této studie bylo popsat rozdíly v používání psychoterapeutických metod mezi resorty zdravotnictví, sociálních služeb, školství, ozbrojenými a bezpečnostními složkami a privátní praxí. N = 373 respondentů odpovědělo na online dotazník mapující používání terapeutických technik, principů terapeutické změny, subjektivně vnímanou roli terapeuta v terapeutickém vztahu a další dílčí aspekty terapeutické praxe a vzdělávání. Statistická analýza ukázala poměrně značné množství rozdílů v oblasti technik, ale jen málo rozdílů ve zbývajících oblastech. Provádění psychoterapie v jednotlivých resortech má tedy svá specifika, která je však nutno chápat jako relativní, vezmeme-li v potaz značnou variabilitu mezi terapeuty „uvnitř“ resortů. Průzkum dále odhalil prostor pro zlepšení praxe v oblasti frekvence supervize, obeznámenosti s etickými principy terapeutické práce a zakotvenosti psychoterapeutů v odborných společnostech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info