Informace o publikaci

Detection of Metal Nanoparticles Using sub-AP SALDI MS: Basic Phenomena

Logo poskytovatele
Název česky Detekce kovových nanočástic pomocí sub-AP SALDI MS: Základní jev
Autoři

PRYSIAZHNYI Vadym BEDNAŘÍK Antonín ŽALUD Michal PREISLER Jan

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Tato práce bude demonstrovat schopnosti LDI MS detekovat distribuce kovových NP, popsat vytvořené ionty/nabité adukty, popíše, co se stane s nanočásticí po ozáření laserem, a představí dopad různých experimentálních podmínek na hmotnostní spektra.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info