Informace o publikaci

Gesto v kontextu programovaných médií : Programované médium a metafora vzduchu / Gesture in the Context of Programmed Media. Programmed medium and metaphor of air

Autoři

HORÁKOVÁ Jana

Rok publikování 2023
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se věnuje gestu v kontextu programovaných médií se zaměřením na uměleckou tvorbu. Argumentuje ve prospěch chápání umění programovaných médií jako specifického druhu gestického umění a navrhuje, aby bylo zařazeno mezi alografická umění (Goodman) jako jsou hudba nebo tanec. Pojetí programovaného uměleckého díla jako gestického díla vede ke zdůraznění jeho performativního charakteru (programované dílo jako dílo–událost a dílo–proces). Specifický charakter programovaných děl bude v závěru ilustrován na příkladech, k jejichž interpretaci využijeme metaforu vzduchu, jež umožňuje nahlédnout tato díla jako různé konstelace a intenzity zkušenosti zprostředkované programovanými díly.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info