Informace o publikaci

The Late Migration Period Cemetery at Drnholec (Břeclav district, Czech Republic)

Název česky Pohřebiště z konce doby stěhování národů z Drnholce (okr. Břeclav, ČR)
Autoři

TRAMPOTA František KUBÍN Petr MELICHEROVÁ Linda VARGOVÁ Lenka JAROŠOVÁ Ivana VYMAZALOVÁ Kateřina HORÁČKOVÁ Ladislava NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ Miriam REBAY-SALISBURY Katharina RENDL Barbara KANZ Fabian MAŘÍK Ivo KLONTZA-JAKLOVÁ Věra

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Památky archeologické
Citace
Klíčová slova Migration Period; Langobards; Lombards; Drnholec; graveyard; radiocarbon dating
Popis Autoři prezentují malé pohřebiště pozdní doby stěhování národů z Drnholce, poloha Pod sýpkou (okr. Břeclav). V letech 2016 – 2017 bylo prozkoumáno 7 hrobů. Hrobová výbava byla typologicky určena jako patřící langobardské kultuře. Autoři argumentují, že malá pohřebiště o malém počtu hrobů mohou přinést důležitá nová data a otevřít strategické otázky týkající se tradičních přístupů. V článku si kladou za cíl předložit výsledky terénního výzkumu z archeologických, antropologických a zooarcheologických perspektiv. Archeologická analýza je zaměřena na prezentaci hrobových celků a pohřebiště jako kontextuálního celku. Stylistické, typologické analýzy a modelace radiokarbonových dat byly použity pro stanovení absolutní chronologie pohřebiště. Antropologické analýzy poskytly osteologický a paleopatologický obraz pohřbené komunity. Analýza dentální mikroabraze zubní skloviny byla použita pro stanovení stravovacích návyků a detailní určení věku zkoumaných jedinců. Zooarcheologické analýzy byly zaměřeny hlavně na nález téměř kompletní kostry muly, která byla podrobena analýzám stabilních izotopů dusíku a uhlíku. Autoři předkládají své názory vyplývající ze studia materiálu a bibliografie, které se týkají problému klasifikace a chápání kulturní a etnické identity populací doby stěhování národů, ale také v obecné rovině.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info