Informace o publikaci

Pragmatismus bez metafyziky?

Logo poskytovatele
Autoři

SOBEK Tomáš

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/
Klíčová slova Ontological Commitments; Pragmatism; Person in Moral Sense; Actual Person; Potentional Person; Fairness; Normativity; Hume’s Dictum
Přiložené soubory
Popis Tento článek má dvě části, které spolu úzce souvisejí. Obě se týkají vztahu metafyziky a pragmatismu v morálním kontextu. První část reaguje na text Marka Káčera „Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv?“, který obhajuje pragmatismus v protikladu k ontologickému přístupu. Káčer, inspirován Rudolfem Carnapem, tvrdí, že ontologickou otázku, zda opravdu existuje X, bychom měli nahradit praktickou otázkou, zda je užitečné přijmout jazykový systém, který umožňuje mluvit o X. Ve své reakci se pokusím ukázat, že opozice mezi ontologickým a pragmatickým přístupem není tak ostrá, jak ji autor prezentuje. Už samotné myšlení o tom, co by mohlo a mělo být, vytváří ontologické závazky. Tuto skutečnost se pokusím ilustrovat na touze po férovosti ve vztahu k morálnímu pojmu potenciální osoby. Ontologické závazky jsou nedílnou součástí praktické orientace člověka ve světě a v tomto smyslu je ontologický přístup slučitelný s pragmatismem. Druhá část reaguje na jiný text stejného autora, který se také věnuje úloze metafyziky při zdůvodňování lidských práv. Káčer zde používá Humovu tezi, aby ukázal omezený význam metafyziky pro zdůvodnění lidských práv. Snažím se ukázat, že Humova teze, ve své netriviální verzi, je spíše metafyzickou tezí než logickým zákonem. Nicméně, navrhuji způsob, jak se s tímto problémem vyrovnat v pojmech Káčerova pragmatismu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info