Informace o publikaci

Strategie pro Mořice 2021+

Autoři

HRŮZA Filip PAŘIL Vilém DANĚK Jakub DVOŘÁK Martin CHYTILOVÁ Naděžda HANÁKOVÁ Kristýna

Rok publikování 2021
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

www
Přiložené soubory
Popis Strategický dokument slouží městům a obcím k vlastnímu komplexnímu sebezhodnocení a následnému nastavení strategie pro jejich budoucí rozvoj prostřednictvím navržení vhodných priorit a souvisejících opatření. Dokument obsahuje analytickou část, která zhodnocuje všechny klíčové aspekty a stránky fungování daného subjektu, na základě čehož v?další části – syntéze – identifikuje s?využitím metody SWOT silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti daného subjektu a jeho fungování. V návrhové části byl stanoven komplexní soubor opatření strukturovaný podle odpovídajících tematických oblastí, resp. programů. Jednotlivé programy představují ve strategickém dokumentu takové oblasti, které za pomoci konkrétních cílů a opatření, ale také měřitelných ukazatelů pomáhají subjektu realizovat tuto strategii, řídit se dle ní a kontrolovat její naplňování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info