Informace o publikaci

Výzkumná zpráva z třetí etapy řešení projektu FV40114 - Zvýšení kvality velkoplošného UV digitálního tisku atmosférickým plazmatem (PE-Al)

Autoři

KELAR Jakub KELAR TUČEKOVÁ Zlata GALMIZ Oleksandr FLEISCHER Michal KOSOVÁ Eva KOVÁČIK Dušan

Rok publikování 2021
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Přiložené soubory
Popis Výzkumná zpráva se zabývá měřením kvality povrchové úpravy polyacrylátové barvy na hliníkové vrstvě (PE-Al) pomocí různých zdrojů plazmatu -konkrétně se jedná o měření smáčivosti neboli kontaktního úhlu vody (angl. Water Contact Angle -WCA), povrchové energie (angl. Surface Free Energy -SFE), měření adheze pomocí speciální adhezní pásky a mřížkového testu (angl. cross–cut test) adheze použité barvy pro UV-digitální tisk, a použití metody mikroskopie atomárních sil (angl. Atomic Force Microscopy -AFM).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info