Informace o publikaci

Drenáž jaterních abscesů pod CT kontrolou jako terapeutická metoda - naše zkušenosti

Autoři

VÁLEK Vlastimil ROHAN Tomáš ANDRAŠINA Tomáš

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká radiologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.cesradiol.cz/detail.php?stat=778
Klíčová slova drainage; CT; hepatic abscess
Popis Cíl: Definovat parametry predikující nutnost opakované drenáže, ovlivňující délku drenáže a nutnost úpravy polohy drénu. Metodika: Do našeho souboru byli zařazeni pacienti, u kterých byla provedena pod CT kontrolou drenáž jaterního abscesu mezi roky 2012-2020 ve Fakultní nemocnici v Brně. Délka drenáže, četnost recidivy a nutnost opakované drenáže abscesu byla korelována s velikostí, objemem, etiologií abscesu a jeho lokalizací v játrech, vlastnostmi drénu, délkou kanálu drénu, odborností rozhodující o extrakci drénu. Výsledky: V naší retrospektivní studii bylo do souboru zařazeno 48 konsekutivních pacientů (48 % žen) s 51 drénovanými abscesy. Průměrný věk pacientů byl 61,8 ? 14,3 let. U šesti (12 %) byla provedena opakovaná drenáž, která byla nutná častěji, pokud byl drén z abscesu extrahován jiným lékařem než radiologem nebo chirurgem (50 % vs. 17 % vs. 0 %, p = 0,006). Drenáž abscesů trvala déle u pacientů s cholangiogenním abscesem oproti abscesu idiopatickému nebo pooperačnímu (17,5 vs. 14 vs. 12 dní, p = 0,033). Častější úpravu polohy drénu bylo nutné provést při delším celkovém kanálu drénu (p = 0, 04). Závěr: Nutnost opakované drenáže byla spojena s extrakcí iniciálně zavedeného drénu jiným lékařem než radiologem nebo chirurgem. Délka drenáže byla ovlivněna patogenezí abscesu, nutnost úpravy polohy drénu délkou drenážního kanálu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info