Informace o publikaci

Land consolidation from the point of view of law – possibilities and limits in solving climate change

Název česky Pozemkové úpravy z pohledu práva – možnosti a limity při řešení změny klimatu
Autoři

PRŮCHOVÁ Ivana

Rok publikování 2021
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Cílem příspěvku je poukázat na právní úpravu pozemkových v České republice s důrazem na jejich význam coby nástroje k řešení klimatických změn. Je v něm pojednáno, zda a jak legálně vymezený cíl pozemkových úprav koresponduje s požadavky na řešení dopadů změn klimatu. Pozornost je věnována vybraným strategickým a koncepčním nástrojům, které se týkají pozemkových úprav, a to včetně vazeb pozemkových úprav na cíle Zelené dohody pro Evropu. Na základě provedeného zkoumání dospívá autorka k závěru, že pozemkové úpravy představují významný nástroj k řešení klimatických změn a že opatření v rámci pozemkových úprav korespondují cílům Zelené dohody pro Evropu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info